Processer och struktur

Ordning och reda

Högt i tak och en stabil grund gör att vi kan utvecklas och våga ta nya grepp och djärva steg.

För att underlätta arbetet, säkra kvalitén och lönsamheten arbetar vi i välbeskrivna processer för ledning, affärer, produktion och administration. Vårt driv att ständigt utvecklas och växa behöver struktur för att det skall vara kul och konstruktivt. Vi arbetar hela tiden med att se över hur vi kan minimera vår miljöpåverkan. Som övergripande styrning har vi ISO 9001/14001.

”Briab är en arbetsgivare som värnar om sina anställda och har en sund inställning till att tillhandahålla verktyg och processer för att underlätta tillvaron för sina anställda. Det skapar förutsättningar för ett bra utfört jobb och utveckling.”

Vad är bra med Briab? – Medarbetarundersökning 2017