Lön och ersättning

Lönepolicy

Här på jobbapåbriab.se presenterar vi vad vi erbjuder dig som söker jobb här. Utöver det försöker vi, så gott det går digitalt, ge dig en inblick i hur det är att arbeta på Briab och vad vi står för och gör. Det vi förväntar oss av dig kommer att variera beroende på vem du är och vilken roll du kommer att ta på Briab. Men vissa förväntningar är dock gemensamma för alla.

Briab arbetar med individuell lönesättning anpassad för varje enskild medarbetare. Lönen är huvudsakligen fast men kompletteras av vårt vinstdelningssystem (se nedan). Löneutvecklingen ska spegla medarbetarens professionella utveckling och resultat. Den skall stimulera till goda insatser och ansvarstagande. Vid lönerevision en mängd faktorer som kreativitet, kompetens, extern samverkan, lojalitet, lönsamhet, ansvar och ledningsförmåga för den enskilda medarbetaren.

Vinstdelningssystem

Vinstdelningen utgör en direkt årlig andel av det resultat som företagets medarbetare tillsammans genererar. Vårt system handlar om att alla skall få skörda frukterna av vår gemensamma framgång, inte om att mana till övertid och att slita ut sig. Vinstdelningssystemet gäller alla tillsvidareanställda medarbetare som varit anställda minst 24 månader inom företaget.