Affärspolicy

Med stark tro på framtiden

Briabs vision och mission är vår drivkraft och vår strävan. Vår affärspolicy utgör en grund för hur vår verksamhet och våra affärer ska ske för att vår kraft och strävan både ska vara möjlig och meningsfull.

Miljö och hållbarhet

Vi är beroende av vår omgivning och omvärld och vi förväntar oss att det ställer krav på oss. Vi ska inte bara värna om miljön och klimatet, genom vårt agerande och våra tjänster ska vi långsiktigt bidra till en hållbar och blomstrande värld.

På Briab har vi insett att vi har störst miljöpåverkan genom hur vi verkar i våra projekt. Minskade byggfel, riskreducerande arbete och smarta lösningar ger mindre påverkan på miljön. Vi tror också att man ska leva som man lär och försöker därför minska vår direkta miljöpåverkan och vi klimatkompenserar för alla våra beräknade utsläpp. Men hållbarhet är inte bara klimat och miljöv. Vi arbetar även för social hållbarhet genom ett aktivt mångfaldsarbete.

Compliance

De lagar och förordningar som gäller där vi verkar är inte en begränsning. Att följa dem är en språngbräda för att vända osäkerheter till möjligheter.

Det kan låta som en självklarhet att man ska följa lagar och regler i samhället. Men det kan också vara ett förhållningssätt. På Briab tror vi i grunden gott om ett reglerat samhälle och att korruption och oärliga affärer snedvrider marknaden och motarbetar ett hållbart innovativt samhälle.

Arbetsmiljö

För att leda ställs höga krav på våra medarbetare och våra medarbetare har rätt att ställa krav tillbaka. Att trivas och drivas är en förutsättning hos oss.

Våra medarbetare är vår största tillgång. Drivna medarbetare i ständig utveckling är en förutsättning för att kunna leda, men för att driva utvecklingen behöver man också kunna trivas och känna att man kan utvecklas. Därför har vi inte bara generösa arbetsvillkor utan arbetar aktivt med att följa upp hur medarbetare mår, introducera dem för nya arbetsuppgifter, göra karriär och utvecklas som ledare.

Kvalitet

På Briab vänder vi osäkerhet till möjligheter genom nyskapande och effektiva lösningar som ständigt förbättrar processer, reducerar kostnader och ger trygghet åt oss och våra kunder så att de och vi kan fokusera på sin affär. Vårt ledningssystem är ett smörjmedel i denna mission.

Med ordning och reda finns mer kraft att vara nyskapande och visionär. På Briab har vi rutiner och processer som är certifierade enligt ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö. I vårt ledningssystem ingår även arbetsmiljö. Vi har till och med en process för att leda, inte följa. Rutinerna och processerna följs regelbundet upp internt av ledning och medarbetare och externt av revisorer och konsulter.