Självständighet

Du bestämmer!

Med rätt att bestämma kommer också ansvar. På Briab är du viktig för alla omkring dig, precis som dom är viktiga för dig.

Alla medarbetare har ett eget ansvar i uppdragen och förväntas agera självständigt, men du är aldrig ensam i ett uppdrag. Det finns alltid uppbackning av andra duktiga kollegor, teammedlemmar, teamledare, mentorer såväl som resterande närmare 100 kollegor som alla besitter unika kunskaper inom de områden där vi verkar. Och alla välkomnar frågor och att få hjälpa varandra framåt och mot bästa lösningen för våra kunder.