Briab Academy

Kunskap kommer med ansvar.
Om du kan, måste du också vara beredd att göra.

En av förutsättningarna för att fatta medvetna beslut är en gedigen förståelse för problemet och kunskap om möjliga lösningar. Därför ser vi det som en självklarhet att hjälpa till att sprida den kunskap och expertis vi besitter för att bättre beslut ska kunna fatta av den som står närmast problemet. Genom Briab Academy erbjuder vi utbildningar och kunskapsspridning inom samtliga av våra tjänsteområden.

Våra kundgrupper utgörs ofta av högskolor- och universitet, yrkesskolor, projekteringsledare, projektchefer, plats- och arbetsledare, teknikkonsultföretag och intresse- och branschorganisationer.

Vår filosofi bygger på devisen:

”Berätta för mig och jag ska glömma. Visa mig och jag kommer att komma ihåg. Gör mig delaktig och jag kommer att lära mig.”

Därför eftersträvar vi alltid att med visualiseringsverktyg och med en blandning av praktiska och teoretiska övningar skapa stor delaktighet och tydligt illustrera det vi vill förmedla.

Introduktion för nyanställda

På Briab är vi måna om att alla nya medarbetare snabbt får möjlighet att fördjupa sig i vår vision, mission och värden, dvs vår varumärkesplattform. Syftet är att få sätta sig in i och förstå bolagets värderingar och hur dom hänger ihop med var och ens egna drivkrafter. För vi vet, att där  företagets och varje medarbetares värderingar är gemensamma, finns nya starka drivkrafter för innovation och affärer.

Briab NXT – rätt in i karriären

Briab NXT är vårt genomarbetade och fullmatade traineeprogram för sistaårsstudenterna på brandingenjörs-, brandteknik- och riskhanteringsutbildningarna i Luleå och Lund. Med Briab NXT får trainees möjlighet att på ett unikt sätt utvecklas in i yrkeslivet. Under ett års tid utvecklar vi deltagarna genom praktiskt och skarpt uppdragsarbete, planlagd utbildning i Briab Academy och inte minst, genom att dom får arbeta sida vid sida med både kollegorna på Briab och med våra uppdragsgivare. Traineeprogrammet inleds med sommarjobb på våra  kontor och därefter görs en stor del av programmet på distans vid sidan av studierna. Vi vill utveckla en skarp brandkonsult samtidigt som deltagaren avslutar sina studier.