Kollegorna

Bredd, spets och mångfald

Medarbetarna på Briab, nyanställda och de som varit med från starten, lyfter återkommande fram att kollegorna är något av det bästa med Briab och sammanfattar det med att ”vi har roligt på jobbet och bryr oss om och respekterar varandra”. Vid den senaste medarbetarenkäten anger 87 % av medarbetarna att de tycker att det alltid, eller oftast, är kul att gå till jobbet.

Kollegorna inom Briab har både bredd, spets och en mängd olika bakgrunder. Däribland kan nämnas brand- & riskingenjörer, byggingenjörer, sotare, snickare, brandförsvar, matematiker, statistiker, multidisciplinära projektledare mm. Vi har en högt ställda mål när det gäller mångfald och arbetar för att vi inom företaget ska vara en spegelbild av det samhälle vi arbetar för. Den breda kunskapsbasen inom företaget, kulturen och kollegornas inställning gör att en hjälpande hand aldrig är långt borta.

”Det stora lilla företaget. Nära till allt men ändå muskler.”

Vad är bra med Briab? – Medarbetarundersökning 2017