Vad vi gör

Från 8 till 180 och vidare

Sedan starten 2002 har vi växt med våra kunders förtroende och medarbetares engagemang. De senaste åren har vi lyckats flerdubbla vår förmåga att skapa nytta för våra kunder. Så skall vi fortsätta. Vårt uppdrag är att leda utvecklingen inom vår bransch och att vara bäst

Briab – The right side of Risk

Ta ett par minuter och titta på filmen så får du en överblick av vad vi jobbar med och hur vi gör det. Troligtvis har vi hunnit etablera ännu fler tjänster och kompetenser sedan filmen gjordes. Men den är en bra början.

Brandskydd

I vårt arbete med brandskydd har vi kraften och ansvaret att skapa mervärde, lugn och ro. Ett effektivt brandskydd uppfyller inte bara samhällets krav, utan borgar för trygghet och nöjdhet. Med ett samhälle i ständig förändring ställer det stora och inspirerande krav på oss att alltid ligga steget före.

Läs mer

Ventilation

På Briab Ventilation har vi vårt ursprung inom brandskyddet i ventilationen. Eftersom det är en så viktig och avgörande del i ett ventilationssystem så har vi insett att vi har kompetens och möjlighet - och faktiskt även ett ansvar - att förbättra det gängse arbetssättet inom hela ventilationsprojekteringen - inte enbart inom brandskyddet.

Läs mer

Risk

På Briab Risk ger vi företag löpande stöd med att identifiera, bedöma och hantera risker i verksamheten. Det kan röra sig om allt från hantering av brandfarliga varor, skalskyddsbesiktningar till riskbedömningar vid avbrott och upprättande av försäkringstekniska riskbeskrivningar.

Läs mer

Forskning och utveckling

På våra kontor i Malmö och Stockholm arbetar vi med tillämpad och verksamhetsnära FoU för att säkerställa ständig innovation och förståelse för risk i vårt föränderliga samhälle. Vi utvecklar våra egna metoder och processer, förbättrar våra kunders affärsmöjligheter och tillför ny kunskap i samarbete med universitet och forskningsinstitutioner över hela världen.

Läs mer

Briab Academy

Inom Briab Academy utvecklar vi kunskap, våra kunder och oss själva. Vi skapar och erbjuder utbildningar. Vi förverkligar spännande seminarier och möten. Kort sagt, inom Briab Academy flyttar vi tillsammans gränser för att bli bättre och kunna bidra med ännu mer trygghet till vår omvärld. Bra för oss som individer, våra relationer och för vårt företag.

Läs mer