Kultur och värderingar

Vårt sätt att se på saken

Vår kultur återspeglas mycket i vår vision – Att leda, inte följa – och i vår mission som säger att vi skall vända osäkerheter till möjligheter och skapa unika värden.

Det som driver framåt och styr oss i rätt riktning är vår gemensamma vilja att vara bäst, att förtjäna och ge förtroende och vår genuina upptäckarglädje. Vi som arbetar på Briab kännetecknas av att vi är aktivt pålitliga, att vi har varma hjärtan och skarpa hjärnor och inte minst att vi är konstruktivt modiga när det gäller.

”Frihet under ansvar” ger Briabs alla medarbetare möjlighet att påverka sin egen och företagets utveckling. Ledarskapet bygger på transparens och dialog, där nya tankar och idéer välkomnas varmt.

”Det finns en påtaglig vilja att vara bäst och att göra saker som inte tidigare gjorts. Den viljan genomsyrar hela företaget och det är en fantastisk känsla när man lyckas och kunden uppmärksammar det.”

Vad är bra med Briab? – Medarbetarundersökning