Variation

Ingen dag är den andra lik

På Briab kommer du att arbeta med att hitta de bästa lösningarna för att möta våra kunders behov och helst gärna överträffa deras förväntningar. Det ställer krav på din förmåga att förstå projektets utmaningar, ifrågasätta det uppenbara, vara innovativ och samtidigt effektiv. Det kan vara krävande att jobba på Briab, men det är kul och utvecklande, tycker vi medarbetare.

Vi tror att specialisering är utgångspunkten för att bli bäst. Utifrån dina intressen, din kompetens, personlighet och Briabs behov finns möjligheten att utvecklas och specialisera sig. Oavsett din roll på Briab, erbjuder varje dag en variation av bredd och specialisering i dina arbetsuppgifter. Det som styr din utveckling är verksamheten och inriktningen inom våra affärsområden.

”Det märks att vi vill framåt, ligga i framkant och göra saker annorlunda.”

Vad är bra med Briab? – Medarbetarundersökning 2017