Utveckling

Upptäckarglädje

Det finns troligtvis alltid ett bättre sätt att göra saker på. Gör det inte det, kommer vi vara dom som upptäcker det också.

Utöver arbete i uppdrag åt våra kunder bedriver vi även mer renodlade forsknings- och utvecklingsprojekt inom ramen för våra affärsområden. För att ligga längst fram och fungera som länken mellan forskningen, akademin och praktiskt tillämpbara lösningar är ett av våra affärsområden inriktad på renodlad forskning och utveckling (FoU). Samtliga medarbetare har möjlighet att delta i denna verksamhet. Ditt intresse, din erfarenhet och kompetens avgör hur du kan delta.

”Det finns alltid utrymme för utveckling och det händer ofta nya saker.”

Vad är bra med Briab? – Medarbetarundersökning 2017