Forskning och utveckling

Vår Forskning och Utveckling håller oss steget före

Genom vår satsning på Forskning & Utveckling säkerställer vi ständig innovation och förståelse för risk i ett föränderligt samhälle. Med vår kunskap och erfarenhet av både teoretisk forskning och kommersiell verklighet kan vi utveckla processer och tjänster som hjälper våra uppdragsgivare att hantera morgondagens hot och möjligheter.

FoU på Briab är en länk mellan teori och praktik. Mellan ny förståelse och praktisk tillämpning. Med vår bakgrund och nätverk i den akademiska världen och vårt fokus på innovation och att verkligen leda branschen framåt.  Vi har en unik möjlighet att ifrågasätta och omvärdera gängse metoder och arbetssätt och tillföra ny kunskap.

Risk förändras ständigt

Att förändring aldrig någonsin mer kommer att ske så långsamt som den har gjort kan tyckas en bister tanke. Samtidigt är den spännande och ljus och den får oss att ifrågasätta det vi vet och det vi kan, vad som är möjligt eller omöjligt. Helt säkert är att risk och osäkerhet följer i förändringen spår och att det är vårt ansvar att ligga före och förstå våra kunders verklighet och utmaningar.

En ung vetenskap

Både brandteknik och riskhantering är unga vetenskaper där det fortfarande finns ett stort behov av forskning och utveckling. För tillverkare kan det handla om att anpassa en produkt eller lösning till gällande regelverk och presentera bevis för att deras lösning är minst lika bra som den lösning som anges i en bestämmelse. För en kommun kan det handla om att hitta ett förhållningssätt till risker och hur hänsyn ska tas till dessa i t ex bebyggelseplaneringen.

Och det finns ett stort behov av tillämpad forskning som kan brygga över mellan forskningen som bedrivs på universitet och högskolor och det behov av praktisk tillämpning som finns ute bland olika aktörer i samhället.

Våra forskningsområden

På Briab är vi ständigt i en ifrågasättande fas, vilket leder till att vi alltid söker efter svar och nya insikter. Här kommer ett axplock av de områden där vi, i egen regi och i samarbeten, investerar i framtiden genom vår forskning och utveckling.

Crowd Dynamics:

 • Personflödesstrategier som skapar mötesplatser som är säkra, trevliga, kostnadseffektiva och som över tid är ekonomiskt lönsamma.
 • Personflödesstrategier som ger förutsättningar för välplanerade, smarta och säkra trafikplatser och bytespunkter mellan olika trafikslag.

Utvecklingsforskning inom brandskydd

 • Utveckling av dimensioneringsanvisningar för specifika brandskyddslösningar (t ex skydd av bärande konstruktioner med aktiva system).
 • Studier av särskilda brandskyddstekniska lösningar t ex vattendimma eller boendesprinkler.
 • Anpassning av nya byggkoncept t ex prefabricerade moduler.

Höga träbyggander

 • Utveckling av designguide för projektering av byggnader i trä över 20 våningar.
 • Identifikation av de delar av brandskyddet där materialet har direkt eller indirekt betydelse för säkerhetsnivån.
 • Angreppssätt för att säkerställa brandskyddet med minimal miljöpåverkan.

Processutveckling av kontroll och granskning

 • Utrymning uppåt – verifiering och utveckling av simuleringsmetodik.
 • Konsekvensutredningar av förändringar i lagstiftning och föreskrifter.
 • Utveckling av generella metoder för utförande av riskanalyser eller brandteknisk projektering.

Vill du veta mer så kan du ta kontakt med:

Johan Norén, Affärsområdeschef Briab FoU
johan.noren@briab.se
08-406 66 06
0708-39 86 83

Fredrik Nystedt, Teamledare Briab FoU
fredrik.nystedt@briab.se
0709-14 01 03

Intervju med Fredrik Nystedt, Teamledare för Forskning och Utveckling

Fredrik Nystedt.

Varför är det du gör viktigt för dig?

Jag drivs av utmaningar när jag ger mig in i områden där svaren är diffusa eller saknas. Min egen utveckling handlar, i stort, om att lära mig nytt, reflektera och även bli ifrågasatt. Det kräver både mod och ödmjukhet, en kombination som tilltalar mig.

Varför är det du gör viktigt för vår kund?

Vår kund får lösningar som ligger i framkant och som inte sätter käppar i hjulet för innovativa idéer. Flexibilitet, kostnadseffektivitet tillsammans med vetenskaplig förankring skapar bästa förutsättningarna för vår kund att nå framgång.

Varför är det du gör viktigt för samhället i stort?

Säkerhet kostar pengar och ska kosta pengar. Det är dock viktigt att investeringarna i skydd sker på rätt sätt. Med vår goda kännedom om kunskapsfronten när det gäller olycksförlopp, riskanalystekniker, värdering och riskuppfattning kan vi skapa förutsättningar att välja rätt sätt att hantera risken till absolut störst nytta.

Nu har du jobbat på Briab i snart ett år – vilka saker står ut under denna tiden?

Det första jag tänker på är att Briab är möjligheternas företag. Med snart 20 år i branschen har jag samlat på mig många idéer som kan utveckla och förbättra våra erbjudanden till våra kunder och underlätta våra arbetssätt som ingenjörer. På Briab är jag fullt övertygad att jag kommer få möjlighet att omsätta flera av dessa idéer i praktiken.

Det jag tänker på näst efter det är att mina kollegors bredd är fantastisk. Blandningen mellan specialist och generalist, junior och senior skapar ett arbetsklimat som gynnar mig personligen och sticker ut i vårt erbjudande till våra kunder.

Vi tackar Fredrik för samtalet och skulle vilja ställa lite frågor om hans tränings- och tävlingsinställning. Men det tar vi en annan gång…