Ventilation

Från brandskydd till hela ventilationsprojekteringen

Arbetet med brandskyddet är en så viktig och avgörande del i ett ventilationssystem att vi på Briab har insett att vi har en möjlighet –  och faktiskt även ett ansvar – att förbättra det gängse arbetssättet inom hela ventilationsprojekteringen. Inte enbart inom brandskyddet.

Därför har Briab startat en egen Ventilation- och VVS-projekteringsavdelning där vi kan kombinera traditionell ventilationsprojektering med våra kunskaper inom brand för att optimera och minimera behovet av brandtekniska installationer, som tex isolering, brandskyddsspjäll, backströmningsspjäll, rökdetektorer och bypassfunktioner. Allt detta samtidigt som vi når låga SFP-tal, lågt buller, enkla installationer, smidig förvaltning och låga byggkostnader.

På Briab Ventilation erbjuder vi följande tjänster:

 • VVS-projektering
 • Ventilationsprojektering
 • 3D-samordning
 • Projektering i både en AutoCAD- och Revitmiljö
 • Optimering av ventilationsbrandskydd och brandanalyser
 • Energibalansberäkningar i IDA
 • Analyser för att undvika bypass och backströmningsspjäll
 • Beräkning av brandgasevakuering
 • Trycksättningsberäkningar av trapphus och hisschakt
 • Beräkning av trycksatta och icke trycksatta stigarledningar
 • Hanterar alla frågor kring imkanaler
 • Optimering av brandisoleringsbehov

Vill du veta mer så kan du ta kontakt med:

Johan Rönnbäck, Affärsområdeschef Installation
johan.ronnback@briab.se
08-410 102 62
0708-39 86 86