Individuell anpassning

Hur ser din utvecklingsplan ut?

Att planera är att flytta framtiden till nutiden så att du kan göra något åt den.

Varje medarbetare har en individuell utvecklingsplan som följs upp och stäms av i samråd med närmsta chef ett antal gånger under året. Den individuella utvecklingsplanen tar utgångspunkt i de övergripande affärsmålen och återspeglar hur respektive medarbetare ska utvecklas för att företaget ska nå de övergripande målen.