Ledarskap

Ett stöd och en kraftkälla

Coaching är mer än ett modeord. Det är en insikt och förståelse för en ledares viktigaste uppgift.

Briabs ledare och chefer ska vara tillgängliga och närvarande. Varje chef ska ha ansvar för max 12 personer. 95 % av medarbetarna på Briab säger att de oftast eller alltid har förtroende för sin närmsta chef.

”En sak som är bra med Briab är cheferna – för att de
lyssnar, stöttar, hjälper och är ens vän.”

Vad är bra med Briab? – Medarbetarundersökning 2017