Arbetsmiljö

En stor del av dagen

Vi spenderar stor del av vår tid på arbetet och då är det viktigt att den tiden är variationsrik och stimulerande.

Briab består till största del av sina medarbetare. Därför arbetar vi kontinuerligt med att utveckla och förstå hur vi medarbetare uppfattar vår arbetsmiljö och vår ”takhöjd”. Vi gör det på ett flertal sätt, exempelvis genom kontinuerliga avstämningar inom teamen, veckovisa snabbenkäter, intervjustudier och en årlig medarbetarenkät.

På Briab är livet mycket mer än riskhantering och brandskydd. Ingen har glädje av att gå in i väggen eller må dåligt av jobbet. Därför finns goda möjligheter till individuell anpassning av arbetstider som t ex flextid. Briabs medarbetarundersökning visar på att en klar majoritet tycker att arbetsmiljön på Briab är riktigt bra.