Om oss

#tillsammans framåt från dag 1

Onsdagen den 2 oktober 2002 startade några arbetskamrater det som tog namnet BRIAB. En stor anledning till att bolaget startades var glädjen bland kollegorna att jobba ihop och viljan att bygga något bra själva, men också att skapa större utrymme för den gemensamma drivkraften att utvecklas och förändra. Detta lever kvar och har i många avseenden förstärkts under åren. Att bryta ny mark och utvecklas tillsammans är en tydlig hörnsten i dagens Briab.

Värderingsstyrda teknikkonsulter – finns det?

Visst finns det sådana, inte minst här på Briab. Vi sammanfattar det med att vi är “skarpa hjärnor med varma hjärtan”. Sen arbetar det ju inte bara teknikkonsulter på Briab utan en mängd olika kompetenser som alla samverkar för att hjälpa våra kunder framåt mot sina mål. Det gemensamma för alla är de värderingar vi enats om och som vi verkar utifrån. Här nedan kommer en sammanfattning av hur vi beskriver dem, väl medvetna om att det inte är det skrivna som är viktigt utan hur vi lever efter dem.

Affärsidé

Med våra kunders mål som drivkraft arbetar vi innovativt med risk så att osäkerhet kan vändas till möjlighet. Med kreativitet och kompetens skapar vi unika värden och med vårt sätt att vara skall vi tillföra energi och kraft att förnya.

Vår Vision

– Att leda, inte följa!
Att leda genom tanke, att leda genom handling, att leda genom förnyelse, att leda vår egen utveckling.

Våra hörnstenar

Viljan att vara bäst
Vi vill och vi vet att vi kan vara bäst på det vi gör. Det är vårt ansvar att ta tillvara på vår gemensamma förmåga och sikta så högt det bara går. Allt annat är bara tråkigt.
Förtroende
Att förstå hur vi förtjänar förtroende och när vi skall ge förtroende, är själva blodomloppet i vår verksamhet. Det syresätter kreativitet, självförtroende, glädje och allt annat som ger oss förutsättningar att bli bäst.
Upptäckarglädje
Glädjen i att upptäcka hur vi kan göra saker bättre kan vi finna i allt vi gör. Från minsta lilla vardagsdetalj till banbrytande lösningar för stora kunder och imponerande projekt. Det är i de små detaljerna vi lägger grunden för de stora förbättringarna.

Kvalitet- och miljö

Briab har ett väl inarbetat kvalitets- och miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. I ledningssystemet är även arbetsmiljö inkluderat sedan flera år tillbaka. Inom ramen för Briabs miljö- och hållbarhetsarbete klimatkompenserar vi årligen för Briabs samtliga beräknade utsläpp.

Jämlikhet och mångfald

Branschen Briab befinner sig i har haft en stark övervikt av män, inte minst i ledande positioner. Detta gäller även Briab. Men vi ser att det finns mycket kraft i att bli jämställda och att öka antalet kvinnliga ledare. Vi strävar efter att tillföra olika erfarenheter och olika bakgrund då det stimulerar innovation, tillväxt och skapandet av morgondagens tjänster.