Organisationen

#tillsammansframåt

Briab är i ständig utveckling, vilket är ett måste för att möta en föränderlig värld. Därför har vi satt våra kunders behov i fokus när vi organiserar oss. För att kunna lösa de utmaningarna vi ställs inför är ledordet är samverkan. Oavsett utmaning står vi och går vi framåt som ett stort team. #tillsammansframåt gäller här!

Läs mer

Vår fysiska arbetsmiljö

Med 7 kontor runt om Sverige och fler på väg skiljer sig våra kontor lite av naturliga skäl. Det som förenar är att vi värdesätter en bra arbetsmiljö som stimulerar till både samarbete och individuell koncentration.

Läs mer

Processer och struktur

”Briab är en arbetsgivare som värnar om sina anställda och har en sund inställning till att tillhandahålla verktyg och processer för att underlätta tillvaron för sina anställda. Det skapar förutsättningar för ett bra utfört jobb och utveckling.”

Utdrag ur: Vad är bra med Briab? Medarbetarundersökning 2017

Läs mer

Arbetsmiljö

Vi är varandras arbetsmiljö! Jo, så är det faktiskt på Briab och i de flesta företag som i huvudsak levererar kunskap, energi och engagemang. Och den insikten jobbar vi aktivt med och det har givit resultat.

Läs mer

Kultur och värderingar

Våra likheter ger plats åt våra olikheter. Vår kultur och våra värderingar är viktiga och något vi jobbar en hel del med och som vi alla bär med oss dagligen.

Läs mer

Ekonomi

Vi växer, i stort, på alla sätt som går att växa. Antalet medarbetare, tjänster, kompetenser, kontor såväl som kunder och uppdrag. Och hela tiden med ekonomi och lönsamhet som ger oss en stabil grund att fortsätta vidare.

Läs mer

Aktiviteter

Talking Thursday, Briab Academy Mornings, Briab Golfen, Årets Kick-off, Briab Studio eller bara en helt vanlig AW. Det händer mycket på Briab, men inte av sig själv. Engagemang och samarbete kopplat till vår gemensamma vilja att utvecklas och bli bäst ligger bakom.

Läs mer