Projektledning

Vi leder människor – inte projekt

Sverige står inför en enorm utmaning – 600 000 nya bostäder skall stå klara till 2025! För att inte tala om allt annat som skall byggas. 

Vårt ursprung inom brandskydd och riskhantering ger oss en unik möjlighet att erbjuda både spets och bredd i ett byggprojekts alla faser. Men även ett annorlunda och mer noggrant sätt att identifiera, analysera och hantera alla riskmoment. Kort sagt, så är vi lite mer förberedda på det som kan gå fel och skapa oro. Och det kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande.

Vill du veta mer så kan du ta kontakt med:

Ester Kawa, Konsultchef & Projektledare
ester.kawa@briab.se
010-203 84 03
0761-19 42 04

Björn Wulff, VD
bjorn.wulff@briab.se
08-406 66 35
0702-20 00 15